Hervormde Gemeente Wouterswoude Hervormde Gemeente Wouterswoude

U bent van harte uitgenodigd om onze kerk te bezoeken! Elke zondag is er twee keer, om 9:15 en 14:00, een eredienst in ons kerkgebouw aan de Tsjerkeloane 34 te Wâlterswâld. Tijdens de morgendienst is er een oppas voor de kleine kinderen.

Ook door de week zijn er diverse kringen en verenigingen. Informatie hierover is op deze website te vinden of volgt binnenkort.

 
Genesis uitgelegd en toegepast

Genesis uitgelegd en toegepast

Bijbelkring van 19.30- 20.30 in Maranatha

De eerstvolgende Bijbelkring vindt plaats op D.V. woensdagavond 22 februari. Ter voorbereiding kunt u of jij Genesis 25 lezen. Dat is het gedeelte waar we met de laatste Bijbellezing gebleven zijn. Ik doe mijn uiterste best om het gedeelte zo uit te leggen en toe te passen dat ook degenen die voor het eerst komen, aan kunnen haken, zonder dat zij de bespreking van de voorgaande hoofdstukken hebben gevolgd.      

U en jij bent op de hieronder vermelde woensdagavonden van 19.30-20.30 uur van harte welkom in Maranatha en na afloop staat de koffie klaar.
Data Bijbelkring (2017) D.V.:
11 januari (Genesis 22),
25 januari
8 februari
22 februari
22 maart
5 april
19 april

De Heere geve Zijn zegen,    
Ds. K.H. Bogerd

 
Woord en Daad - zangavond

Woord en Daad - zangavond

Zangavond van Psalmen en liederen van Johannes de Heer in de Geref. Kerk te Wâlterswâld met samenzang. Met medewerking van het Noorder Jongerenkoor uit Drachten o.l.v. Wilbert Magré. De meditatie wordt gehouden door ds. K.H. Bogerd. De collecte is voor Woord en Daad.

DV zaterdag 4 maart 2017, aanvang 19:30 uur

Verkooptafel aanwezig met o.a.

  •  500 gram fair trade gemalen koffie à € 5,85
  • 500 gram fair trade koffiebonen à € 6,85
  • 10 zelfklevende postzegels no. 1 à € 7,30 
Allen hartelijk welkom!

 
Hervormde Vrouwenbond

Hervormde Vrouwenbond

Komt u ook om toegerust te worden? Wil je graag andere vrouwen ontmoeten rond een bijbels onderwerp? Op DV dinsdag 7 maart van 10:15 - 14:30 organiseert de vrouwenbond een bijeenkomst in Sebaldeburen.

Sebaldeburen: dinsdag 7 maart
‘t Spectrum
Kerkweg 5, 9862 TH
Tel. (0594) 613570
Predikant: ds. A. Schroten, Leerdam
Spreker: mevr. M. de Wit – Bakker, Urk

Tijdens deze bijeenkomst wordt het onderwerp Toeval bestaat niet! Gods leiding en onze verantwoordelijkheid ingeleid door een predikant.

TOEVAL BESTAAT NIET: DE HEERE GOD REGEERT!

Wat een troost, dat de Heere zorgt en het beste weet wat ik nodig heb. Maar als het anders gaat dan ik graag wil, hoe kan ik het eens worden met God? En: als God voor alles zorgt, welke plaats neemt mijn wil dan in? Deze spanning zie je de hele Bijbel door. God heeft met een ieder Zijn plan hier op aarde, als voorbereiding op de ontmoeting met Hem. Opdat Zijn Naam de eer van ons leven zal ontvangen!
Naast een bijbels-pastorale lezing illustreert de predikant of de spreekster aan de hand van het leven van Rebekka het thema Gods leiding en onze verantwoordelijkheid. We zien hoe de Heere God de knecht van Abraham naar Mesopotamiё leidt, welke plaats het gebed daarbij inneemt en dat Rebekka in gelovige gehoorzaamheid meegaat om de vrouw van Izak te worden…
Alle vrouwen zijn welkom, breng gerust een vriendin mee.
Aan de bestuursleden vragen we deze bijeenkomsten bij uw leden aan te bevelen; we ontmoeten graag veel vrouwen op onze bijeenkomsten! Stimuleer elkaar en kom samen met andere vrouwenkringleden.

GRAAG TOT ZIENS OP DE BIJEENKOMST!

 

lees meer »